St. James Village BIZ
PO Box 42101 RPO Ferry Road
Winnipeg, Manitoba R3J 3X7
E-mail